logo

• Accions K  
 Introduir una equació
 Introduir una Matriu
 
• Informació K  
 Mètode de Bisecció
 Mètode de Newton
 Mètode de Gauss