A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Navegador recomanat

Us recomanem la navegació en Mozilla Firefox o Google Chrome per poder accedir a tots els continguts de la Web.

Biblioteca INS S'Agulla

 

Servei FP

ACREDITA'T

Campus s'Agulla

Accés a Moodle

Blocs d'aula de l'INS S'Agulla

Coordinació de Riscos Laborals

Actes 25è Aniversari

Espai GEP

Organització i gestió

Treballs de Recerca


Mostra de Treballs de Recerca

Orienta't

USEE

Blocs de Ciències

 

Llengües estrangeres

Centre adherit al manifest SOMESCOLA.CAT

Premis literaris i artístics Sant Jordi 2018 PDF Imprimeix Correu electrònic
divendres, 27 d'abril de 2018 07:45
L
L
I
U
R
A
M
E
N
T
D
E
P
R
E
M
I
S
P
r
e
m
i
s
s
u
p
e
r
h
e
r
o
i
i
s
u
p
e
r
h
e
r
o
ï
n
a
F
Q
4
t
-
P
E
N
-
d
e
p
a
r
t
a
m
e
n
t
F
Q
3
:
A
l
e
j
a
n
d
r
o
R
o
m
e
r
o
i
C
r
i
s
t
i
a
n
G
a
r
r
e
t
a
F
Q
2
:
A
i
n
a
r
a
P
a
r
r
a
,
M
i
r
e
i
a
M
u
ñ
o
z
i
Ó
s
c
a
r
M
u
ñ
o
z
F
Q
1
:
A
n
a
b
e
l
C
a
s
q
u
e
t
i
P
a
b
l
o
G
o
n
z
á
l
e
z
C
o
n
c
u
r
s
d
e
f
o
t
o
g
r
a
f
i
a
a
m
b
e
l
G
I
M
P
T
e
c
n
o
l
o
g
i
a
1
r
p
r
e
m
i
-
A
i
n
a
r
a
P
a
r
r
a
2
0
e
u
r
o
s
2
n
p
r
e
m
i
-
G
e
r
a
r
d
G
r
a
u
1
0
e
u
r
o
s
3
r
p
r
e
m
i
-
P
a
t
r
i
c
i
a
N
o
v
a
l
l
a
s
p
e
n
F
e
b
r
e
r
m
a
t
e
m
à
t
i
c
C
a
t
e
g
o
r
i
a
A
:
I
r
e
n
e
R
e
l
l
o
2
0
e
u
r
o
s
C
a
t
e
g
o
r
i
a
B
:
A
l
b
a
A
r
c
o
s
2
0
e
u
r
o
s
C
a
t
e
g
o
r
i
a
C
:
A
l
e
j
a
n
d
r
a
T
o
r
r
e
c
i
l
l
a
2
0
e
u
r
o
s
F
o
t
o
g
r
a
f
i
a
m
a
t
e
m
à
t
i
c
a
1
r
p
r
e
m
i
:
A
l
b
a
A
r
c
o
s
E
l
s
c
o
n
e
i
x
e
m
e
n
t
s
e
n
s
p
e
s
e
n
,
l
a
i
m
a
g
i
n
a
c
i
ó
e
n
s
f
a
v
o
l
a
r
2
0
e
u
r
o
s
2
n
p
r
e
m
i
:
F
a
r
n
e
r
s
I
b
á
ñ
e
z
T
r
a
n
s
p
o
r
t
a
d
o
r
d
e
p
e
r
s
o
n
e
s
1
0
e
u
r
o
s
M
e
n
c
i
o
n
s
e
s
p
e
c
i
a
l
s
p
r
o
f
e
s
s
o
r
a
t
:
A
l
b
e
r
t
S
o
l
e
r
2
r
a
2
0
0
0
m
e
t
r
e
s
F
a
r
n
e
r
s
D
a
n
é
s
L
l
u
m
a
f
í
I
s
a
b
e
l
G
a
i
t
á
n
M
i
r
a
n
t
e
l
c
e
l
J
o
s
e
p
H
e
r
n
á
n
d
e
z
E
n
t
r
e
h
e
x
à
g
o
n
s
L
L
I
U
R
A
M
E
N
T
D
E
P
R
E
M
I
S
P
r
e
m
i
s
s
u
p
e
r
h
e
r
o
i
i
s
u
p
e
r
h
e
r
o
ï
n
a
F
Q
4
t
-
P
E
N
-
d
e
p
a
r
t
a
m
e
n
t
F
Q
3
:
A
l
e
j
a
n
d
r
o
R
o
m
e
r
o
i
C
r
i
s
t
i
a
n
G
a
r
r
e
t
a
F
Q
2
:
A
i
n
a
r
a
P
a
r
r
a
,
M
i
r
e
i
a
M
u
ñ
o
z
i
Ó
s
c
a
r
M
u
ñ
o
z
F
Q
1
:
A
n
a
b
e
l
C
a
s
q
u
e
t
i
P
a
b
l
o
G
o
n
z
á
l
e
z
C
o
n
c
u
r
s
d
e
f
o
t
o
g
r
a
f
i
a
a
m
b
e
l
G
I
M
P
T
e
c
n
o
l
o
g
i
a
1
r
p
r
e
m
i
-
A
i
n
a
r
a
P
a
r
r
a
2
0
e
u
r
o
s
2
n
p
r
e
m
i
-
G
e
r
a
r
d
G
r
a
u
1
0
e
u
r
o
s
3
r
p
r
e
m
i
-
P
a
t
r
i
c
i
a
N
o
v
a
l
l
a
s
p
e
n
F
e
b
r
e
r
m
a
t
e
m
à
t
i
c
C
a
t
e
g
o
r
i
a
A
:
I
r
e
n
e
R
e
l
l
o
2
0
e
u
r
o
s
C
a
t
e
g
o
r
i
a
B
:
A
l
b
a
A
r
c
o
s
2
0
e
u
r
o
s
C
a
t
e
g
o
r
i
a
C
:
A
l
e
j
a
n
d
r
a
T
o
r
r
e
c
i
l
l
a
2
0
e
u
r
o
s
F
o
t
o
g
r
a
f
i
a
m
a
t
e
m
à
t
i
c
a
1
r
p
r
e
m
i
:
A
l
b
a
 
A
r
c
o
s
E
l
s
c
o
n
e
i
x
e
m
e
n
t
s
e
n
s
p
e
s
e
n
,
l
a
i
m
a
g
i
n
a
c
i
ó
e
n
s
f
a
v
o
l
a
r
2
0
e
u
r
o
s
2
n
p
r
e
m
i
:
F
a
r
n
e
r
s
I
b
á
ñ
e
z
T
r
a
n
s
p
o
r
t
a
d
o
r
d
e
p
e
r
s
o
n
e
s
1
0
e
u
r
o
s
M
e
n
c
i
o
n
s
e
s
p
e
c
i
a
l
s
p
r
o
f
e
s
s
o
r
a
t
:
A
l
b
e
r
t
S
o
l
e
r
2
r
a
2
0
0
0
m
e
t
r
e
s
F
a
r
n
e
r
s
D
a
n
é
s
L
l
u
m
a
f
í
I
s
a
b
e
l
G
a
i
t
á
n
M
i
r
a
n
t
e
l
c
e
l
J
o
s
e
p
H
e
r
n
á
n
d
e
z
E
n
t
r
e
h
e
x
à
g
o
 

Premis concurs literari 2018

 

Categoria A

Prosa en català

Títol: “L’assassí”

Pseudònim: Artemisa

Autor: Rebeca Torrecilla 2C

 

Prosa en castellà

Títol: “6 años, 2 semanaas y 1 día”

Pseudònim: Bambi

Autor: Ingrid Torres 1B

 

Prosa en anglès o francès

*Títol: “Do you love me?”

Pseudònim: Christmas tree

Autor: Maria Jiménez 1A

 

Poesia en català

Títol: “Cirurgia”

Pseudònim: Jsuak

Autor: Joel Solares 1B

 

Poesia en castellà

Títol: “Ella”

Pseudònim: Navegante

Autor: Stephanie Stanganello 2B

 

Poesia en anglès o francès

Títol: “París”

Pseudònim: Lea

Autor: Maria Gómez 2B

 

Categoria B

Prosa en català

Títol: “I tu que marxaràs i jo que no vull que marxis”

Pseudònim: BNSBYS

Autor: Sergi Colomer 1BBTX

 

Prosa en castellà

Títol: “La niña que no le gustaba el interruptor de la luz”

Pseudònim: Frank

Autor: Joel Gutiérrez 1ABTX

 

Prosa en anglès o francès

DESERT

 

Poesia en català

Títol: “Blanes”

Pseudònim: Xia Grace

Autor: Alejandra Torrecilla 1ABTX

 

Poesia en castellà

Títol: “Tormenta en mar abierto”

Pseudònim: Coyotte

Autor: Valentina Sosa 4A

 

Poesia en anglès o francès

Títol: “Cigarrets after sex”

Pseudònim: Coyotte

Autor: Valentina Sosa 4A

 

Cartellisme

Títol: “Portada Institut s’Agulla”

Pseudònim: Naranja

Autor: Imelda Castañón 1ABTX

 

Còmic

Títol: “No temo”

Pseudònim: Coyotte

Autor: Valentina Sosa 4A

 

PREMIS CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL DIA DE LA PAU

Títol, curs i alumne:

“La diversitat ens fa més rics”- Irene Rello 1C

Títol i professor:

“Ni un d’igual”- Pilar Pascual 

LLIURAMENT DE PREMIS

Premis superheroi i superheroïna

FQ 4t- ​ PEN- departament

FQ3: Alejandro Romero i Cristian Garreta

FQ2: Ainara Parra, Mireia Muñoz i Óscar Muñoz

FQ1: Anabel Casquet i Pablo González

 

Concurs de fotografia amb el GIMP

Tecnologia

1r premi- Ainara Parra ​ 20 euros

2n premi- Gerard Grau ​ 10 euros

3r premi- Patricia Novallas ​ pen

Febrer matemàtic

Categoria A: Irene Rello ​ 20 euros

Categoria B: Alba Arcos ​ 20 euros

Categoria C:​​ Alejandra Torrecilla​ 20 euros

 

Fotografia matemàtica

1r premi: ​​ Alba Arcos “Els coneixements ens pesen, la imaginació ens fa volar”

20 euros

2n premi: Farners Ibáñez “Transportador de persones”

10 euros

Mencions especials professorat:

Albert Soler “2 r a 2000 metres”

Farners Danés “Llum afí”

Isabel Gaitán “Mirant el cel”

Josep Hernández “Entre hexàgons”

 

Cangur

10 alumnes:​ 4 premis de 20 euros !!!

Rafael Jiménez

Ricard Jové

Josep Manuel Llorens

Neus Espinar

Rebeca Torrecilla

Ana Moreno

Judit Vila

Cèlia Allmang

Víctor Carrasco

Joel Solares

 

Darrera actualització de divendres, 27 d'abril de 2018 07:52
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack