Recuperacions de matèries pendents del curs passat Imprimeix
dimecres, 9 de gener de 2019 18:52

Calendari recuperacions matèries de 1r d'ESO

Socials Dilluns 14 de gener, 16,00h Aula Idiomes (Examen i entrega dossier)
 
Tecnologia Dilluns 14 de gener, 17,00 Aula Idiomes (Examen i entrega dossier)
 
Biologia/Geologia Dilluns 21 de gener, 17,00h Aula Idiomes (Examen i entrega dossier)
 
Música /ViP Dilluns 14 gener 16,00h Entrega del dossier al departament corresponent
 
Optativa,CVE, Síntesi Dilluns 21 de gener, 16,00h Entrega del dossier al tutor
 

Calendari recuperacions matèries de 2n d'ESO

Socials Dilluns 14 de gener, 16,00h Aula Idiomes (Examen i entrega dossier)
 
Tecnologia Dilluns 14 de gener, 17,00 Aula Idiomes (Examen i entrega dossier)
 
Física i Química Dilluns 21 de gener, 18,00h Aula Idiomes (Examen i entrega dossier)
 
Música Dilluns 14 gener 16,00h  Entrega del dossier al departament corresponent
 
CVE, Síntesi Dilluns 21 de gener, 16,00h Entrega del dossier al tutor
 

Calendari recuperacions matèries de 3r d'ESO

Socials Dilluns 14 de gener, 16,00h Aula Idiomes (Examen i entrega dossier)
 
Tecnologia Dilluns 14 de gener, 17,00 Aula Idiomes (Examen i entrega dossier)
 
Català Dilluns 21 de gener, 16,00h Aula Idiomes (Examen i entrega dossier)
 
Bio/Geo Física i Química ViP Dilluns 21 gener 16,00h Entrega del dossier al departament corresponent
 
C.Clàssica CVE C.Síntesi Dilluns 21 de gener, 16,00h Entrega del dossier al tutor
Darrera actualització de dimecres, 9 de gener de 2019 18:58