Càlcul numèric amb PHP Imprimeix
dimarts, 22 de febrer de 2011 10:33

Treball de Recerca d'Alex Barroso que implementa el mètode de bissecció, el mètode de newton i el mètode de gauss.

Es pot veure aquí